عنوان : ارزیابی كیفی پیمانهای خرید و طرح و ساخت EPC
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ 
ساعت : ۱۰:۵۹:۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جهت دریافت اسناد ارزیابی كیفی پیمانهای خرید و طرح و ساختEPC، لينك فايل الحاقي را كليك كنيد.

نمایش تعداد بازدیدها : 50

بازگشت      فايل الحاقي      چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0